Trang Chủ Giới Thiệu Dịch Vụ Việc Làm Tin Tức Tải tài liệu Video Liên Hệ
Khảo Sát Mức Độ Hài Lòng của Nhân Viên Việt Nam – Vietnam Employee Satisfaction Survey (VESS) lần VI - 2016

Nhằm tìm hiểu được mức độ hài lòng của nhân viên đối với doanh nghiệp và công việc họ đang làm việc và giúp các doanh nghiệp có cơ sở để đánh giá chính sách nhân sự và hình ảnh doanh nghiệp mình đối với thị trường lao động tại Việt Nam. 


Dịch vụ Tuyển Dụng Cao Cấp

SHD tự hào là công ty trong nước đầu tiên cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao tại Việt Nam từ năm 2000 và đã được nhiều doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam đánh giá là công ty cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao tốt nhất của họ trong nhiều năm qua. SHD đã xây dựng một thương hiệu có uy tín bằng hoài bão, mục tiêu rõ ràng, phong cách chuyên nghiệp và sự cố gắng không ngừng...

Dịch vụ Thầu Phụ Nhân Sự

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang bị khủng hoảng thì đâu là giải pháp cho các doanh nghiệp trong việc: Giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh, Cần gấp nguồn nhân lực chuyên môn cao cho các dự án....
Dịch vụ Staffing giúp cho các doanh nghiệp duy trì và phát triển thời kì khó khăn hiện tại mà vẫn hạn chế tôi đa các rủi ro, giảm thiểu các chi phí phát sinh trong vần đề quản trị nhân sự...

Dịch vụ Khảo Sát Nhân Sự

Từ đầu năm 2008, SHD với kinh nghiệm nhiều năm trong tư vấn nhân sự đã kết hợp cùng với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu/khảo sát đã giới thiệu với thị trường dịch vụ “Khảo sát nhân sự”: đánh giá 360 độ, khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên về công việc/phúc lợi, lý do nhân viên nghỉ việc để đưa ra những kế hoạch điều chỉnh nhân sự, giữ chân nhân viên phù hợp; đánh giá thái độ của nhân viên...

Dịch vụ Quản trị viên tập sự

Năm 2009, SHD giới thiệu một hình thức hỗ trợ cho doanh nghiệp và sinh viên mới tốt nghiệp bằng chương trình đào tạo sinh viên thực tập các dự án thực tế tại doanh nghiệp có nhu cầu nhận sinh viên mới tốt nghiệp đã trải qua quá trình đào tạo kinh nghiệm thực tế.

 
Việc làm hằng ngày
In
GIÁM ĐỐC KINH DOANH

A. THÔNG TIN CÔNG VIỆC:

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh
Lương: Thỏa thuận

B: MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1-Điều hành hiệu quả các hoạt động kinh doanh (bao gồm Kinh doanh, Xuất nhập khẩu, Marketing, chăm sóc khách hàng) đạt được mục tiêu của Công ty giao.

2-Xây dựng mục tiêu/chiến lược/ kế hoạch triển khai và kiểm soát hiệu quả các hoạt động kinh doanh (bao gồm Kinh doanh, Xuất nhập khẩu, Marketing, chăm sóc khách hàng) của Công ty:

 • Xây dựng trình Ban Tổng Giám đốc xét duyệt về việc hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh (bao gồm Kinh doanh, Xuất nhập khẩu, Marketing, Chăm sóc khách hàng) của Công ty trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn;
 • Điều hành/ Quản lý các hoạt động kinh doanh (bao gồm Kinh doanh, Xuất nhập khẩu, Marketing, Chăm sóc khách hàng) của Công ty đảm bảo thực hiện được các mục tiêu mà Ban Tổng Giám đốc giao;
 • Đề xuất xây dựng/ triển khai các Quy chế/ Chính sách nhằm điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh (bao gồm Kinh doanh, Xuất nhập khẩu, Marketing, Chăm sóc khách hàng) của Công ty một cách toàn diện/ hiệu quả, hướng tới sự chuyên nghiệp;
 • Đề xuất, triển khai các hệ thống/ phương pháp quản lý tiên tiến, có hiệu quả nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành của bộ máy nhân sự Phòng kinh doanh, Phòng Marketing;
 • Xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp và các chiến lược để ổn định tổ chức, phát triển nguồn nhân lực và tạo động lực cho CBNV trong các hoạt động kinh doanh (bao gồm Kinh doanh, Xuất nhập khẩu, Marketing, Chăm sóc khách hàng) của Công ty;
 • Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc, các Cơ quan chức năng Nhà nước trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh (bao gồm Kinh doanh, Xuất nhập khẩu, Marketing, Chăm sóc khách hàng) của Công ty theo Quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

3-Về Hoạch định chiến lược :

 • Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh (bao gồm Kinh doanh, Xuất nhập khẩu, Marketing, Chăm sóc khách hàng) của Công ty trong ngắn hạn/ trung và dài hạn trình Ban Tổng Giám đốc phê duyệt.
 • Tham mưu Ban Tổng Giám đốc về định hướng xây dựng mục tiêu chính của Công ty.
 • Xây dựng Quy chế Tổ chức hoạt động của Phòng kinh doanh, Phòng Marketing và tham mưu, đề xuất cho Ban TGĐ về Cơ cấu tổ chức/ chức năng nhiệm vụ/ Tổ chức hoạt động/ Bộ máy điều hành của Công ty nhằm thực hiện được các mục tiêu/ nhiệm vụ của Công ty giao phó.
 • Đề xuất, xây dựng và ban hành các Quy chế/ Chính sách một cách toàn diện nhằm điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo đúng các Quy định của Luật pháp và Điều lệ của Công ty.
 • Đề xuất, xây dựng triển khai ứng dụng các hệ thống, mô hình, phương pháp quản lý hiệu quả phù hợp với năng lực và yêu cầu của tổ chức trong ngắn, trung và dài hạn.

4-Về Quản trị/điều hành :

 • Quản lý điều hành hoạt động kinh doanh (bao gồm Kinh doanh, Xuất nhập khẩu, Marketing, Chăm sóc khách hàng) của Công ty theo đúng Chức năng/ nhiệm vụ, Quyền hạn của Giám đốc Kinh doanh và theo Giấy ủy quyền của Tổng Giám đốc.
 • Chủ trì các cuộc họp liên quan đến hoạt động kinh (bao gồm Kinh doanh, Xuất nhập khẩu, Marketing, Chăm sóc khách hàng) hàng ngày của Công ty, đưa ra các kết luận và chỉ đạo thực hiện có liên quan trong phạm vi quyền hạn được giao.
 • Tổ chức bộ máy nhân sự/ điều chuyển, sắp xếp hợp lý nguồn nhân lực, tài chính … trong nội bộ và theo ngân sách được duyệt đảm bảo các yêu cầu về nguồn lực và thực hiện các mục tiêu được giao.
 • Xây dựng/ triển khai các hệ thống nhằm đảm bảo thực hiện tốt các chức năng điều hành các hoạt động kinh doanh (bao gồm Kinh doanh, Xuất nhập khẩu, Marketing, Chăm sóc khách hàng) của Công ty một cách nhịp nhàng và hiệu quả.
 • Chủ trì xây dựng, triển khai và chịu trách nhiệm về các Kế hoạch kinh doanh (bao gồm Kinh doanh, Xuất nhập khẩu, Marketing, Chăm sóc khách hàng) hàng quý, hàng tháng để có các giải pháp điều chỉnh kịp thời những phát sinh có liên quan.
 • Triển khai, vận hành hệ thống chấm công/ chi trả lương, thưởng và các chế độ chính sách cho CBNV Kinh doanh & Marketing theo đúng Quy định của Luật pháp hiện hành và Quy định của Công ty.
 • Giải quyết các công việc liên quan đến quan hệ, kỷ luật lao động; thi đua – khen thưởng cho CBNV Kinh doanh, Marketing, Chăm sóc khách hàng, Xuất nhập khẩu theo đúng Quy định của Luật pháp hiện hành và Quy định của Công ty.
 • Đề xuất các chính sách xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo động lực lao động, môi trường làm việc và chuyên môn hóa công việc.
 • Tổ chức, sắp xếp Nhân sự Kinh doanh, Xuất nhập khẩu, Marketing, Chăm sóc khách hàng đảm bảo tối ưu hóa và hiệu quả.
 • Phân công công việc, kiểm soát thực hiện/ đánh giá hiệu quả công việc của CBNV Kinh doanh, Xuất nhập khẩu, Chăm sóc khách hàng.
 • Đề xuất khen thưởng/ kỷ luật và chính sách đãi ngộ cho CBNV Kinh doanh, Xuất nhập khẩu, Chăm sóc khách hàng với Ban Tổng Giám đốc.
 • Định hướng/ đào tạo, huấn luyện, phát triển về chuyên môn nghiệp vụ cho CBNV Kinh doanh, Xuất nhập khẩu, Chăm sóc khách hàng đảm bảo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.


C. YÊU CẦU:

 1. Trình độ Đại học trở lên
 2. Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đến hoạt động sản xuất – kinh doanh chế biến thực phẩm thủy hải sản/ nông sản.
 3. Chứng chỉ : Tin học văn phòng (Words, Excel ), Các phần mềm quản trị hệ thống…
 4. Kinh nghiệm: ≥ 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Quản lý/ Điều hành tại các Công ty có quy mô từ 100 nhân sự trở lên; trong đó có ít nhất từ 03 năm làm việc ở vị trí Giám đốc Kinh doanh/ Phó Giám đốc Công ty hoặc vị trí tương đương. Ưu tiên người có kinh nghiệm xây dựng, triển khai hệ thống/ quy trình/ biểu mẫu: ISO, Kaizen, KPI, MBO …. Ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh chế biến thực phẩm thủy hải sản/ nông sản.
 5. Kiến thức: – Nắm vững kiến thức chuyên môn: Các kiến thức về quản trị/điều hành/kinh tế/Marketing.
 6. Kỹ năng
 • Các kỹ năng về lãnh đạo/ quản trị
 • Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và xử lý tình huống nhanh chóng, hiệu quả.
 • Kỹ năng lập, tư vấn về chiến lược & quản lý theo mục tiêu/ kế hoạch. Sử dụng thành thạo Tin học văn phòng (Words, Excel, Power Point) và các công cụ phân tích/ dự báo hoặc các phần mềm chuyên dụng.
 • Tư duy hệ thống, xử lý một cách triệt để các vấn đề liên quan.
 • Chịu áp lực công việc để hoàn thành mục tiêu
 • Khả năng nắm bắt tâm lý, phân tích và xử lý vấn đề.
 • Chủ động/ chịu được áp lực công việc;
 • Khả năng tạo ảnh hưởng tốt.


D. CONTACT:
Hà Ngọc Bích (Ms)
Recruitment Consultant - SHDVietnam
51 Pham Viet Chanh Street, Nguyen Cu Trinh Ward, District 1, HCMC
Tel: (028) 39255824

Mobile: 0949244859
Email: bich.ha@shdvietnam.com

Gửi hồ sơ ứng tuyển

Họ tên : *
Điện thoại :
Email: *
Tài liệu đính kèm 1:
Tài liệu đính kèm 2:
Tài liệu đính kèm 3:
Tài liệu đính kèm 4:
Nội dung liên hệ:
  *
Mã xác nhận :
Not readable? Change text.
Việc làm mới hơn
Production Manager
Structural Bim Coordinator
Planning Supervisor
Planning Manager
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
GIÁM ĐỐC MARKETING
Business Development Manager
QA Supervisor
Giám đốc Nhân sự
Nhân viên kiểm hàng part-time
Việc làm cũ hơn
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
KẾ TOÁN TRƯỞNG
PROJECT ENGINEER
Q.A MANAGER
COMPLIANCE MANAGER
BRIDGE SOFTWARE ENGINEER
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CAO CẤP
EXECUTIVE ASSISTANT
CREDIT CARD PRODUCT MANAGER
NHÂN VIÊN KINH DOANH
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline
Contact: 0903 666 309
OHAI Investment Corp
Live Chat
Contact: (08) 3925 3121
OHAI Investment Corp
Khảo sát nhanh
Bạn thường sử dụng tiếng Anh trong công việc dưới hình thức nào?
Nói
Viết
Cả hai
Bạn thích nhận khen thưởng từ cấp trên theo hình thức nào?
Hiện kim
Hiện vật
Giấy khen
Lời khen tặng
 Xem thêm..
© Copyright 2000 - 2015 by http://www.SHDVietnam.com. All right reserved. Giấy phép ICP của Bộ Văn hóa Thông tin Việt Nam số 198/GP-BC. Increase your website traffic with Attracta.com